Sahlab kraxmalini iste'mol qilishning eng yaxshi vaqti