Snap qo'shish havolasini yaratish uchun zarur qadamlar