Android uchun dasturiy ta'minot yaratish uchun zarur vositalar